Nätverk Sverige Lettland

Nätverk Sverige-Lettland arbetar med att stödja kontakt- och projektverksamhet.
Vi samordnar och sprider information till organisationer, privatpersoner och myndigheter i lettlandsfrågor.
Vi främjar socialt, kulturellt och ideellt utbyte med Lettland.
Vi samverkar med organisationer och föreningar för att utveckla kontakterna med Lettland.
Nätverket samordnar och utvecklar olika former av kontakter med Lettland och arrangerar nätverksdagar, kulturdagar, och studieresor för kulturella utbyten.
För mer information
Broschyr Nätverket 2015
Hoppa till verktygsfältet