Etikettarkiv: personal

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
FÖR
NÄTVERK SVERIGE-LETTLAND

Datum: 2016-04-13 kl 18.00
Plats: fiket, Butik Återbruk,
Limmared
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Justering av röstlängd
6. Fastställande av föredragningslista
7. Föredragande av styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för 2015
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgiften för 2017
12. Val av föreningsordförande och vice föreningsordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisor och revisorsersättare
15. Val av valberedning
16. Behandling av motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Anmälan till adm@latnet.se eller 032578122

Feeds

Hur prenumererar jag på en feed?

  1. Öppna Internet Explorer.

  2. Gå till webbplatsen som innehåller den feed som du vill prenumerera på.

  3. Tryck eller klicka på knappen Feeds om du vill se vilka feeds som finns på sidan.

  4. Tryck eller klicka på en feed (om det finns flera tillgängliga). Om bara en feed finns tillgänglig går du direkt till den sidan.

  5. Tryck eller klicka på Prenumerera på denna feed.

  6. Skriv ett namn för feeden och välj vilken mapp den ska skapas i.

  7. Tryck eller klicka på Prenumerera.

För fler frågor om feeds klicka på rubriken Hur prenumererar jag …………….